Domácnost si na stavbu domu svépomocí potřebovala půjčit 1,7 mil. Kč. Čerpala už úvěr ze Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 300 000 Kč a ze stavebního spoření úvěr ve výši 180 000 Kč. Chybou bylo, že dala na zástupce stavební spořitelny. Místo, aby si na 1,7 mil. Kč vzala hypotéku, vzala si překlenovací úvěr ze stavebního spoření.

Takto vysoký překlenovací úvěr ze stavební spoření je ve srovnání s hypotékou velice nákladný. Přeplatek u spořitelny byl bezmála 70%, zatímco u běžné hypotéky za stávajících podmínek byl 20%. Na měsíčních splátkách překlenovacího úvěru tak domácnost platila o 4 000 Kč více, než by platila u hypotéky.

A byl tu i další rozdíl mezi hypotékou a překlenovacím úvěrem ze stavebka. U hypotéky by se jí v průběhu splácení snižovala jistina úvěru, tedy i částka placená na úrocích. Upřeklenovacího úvěru domácnost platila stále stejný úrok z celkové vypůjčené částky.

Překlopit překlenovací úvěr do řádného

Jiným problémem bylo, že podmínkou, aby mohla svůj nákladný překlenovací úvěr ze stavebního spoření překlopit do o něco levnějšího řádného úvěru ze stavebního spoření (který i tak vycházel dvojnásobně dráž než hypotéka), musela při splácení úvěru zvládnout dospořit ve stavebním spoření 40 % z vypůjčené částky.

Domácnost si svůj omyl uvědomila. Refinancovala své úvěry u stavební spořitelny do jednoho hypotečního úvěru s anuitním splácením, tedy takovým splácením, kdy měsíčními splátkami umořuje úrok i jistinu zároveň. Jenom touto změnou tak domácnost měsíčně na splátkách ušetřila 6 000 Kč. Hořkou tečkou za příběhem byl už jen fakt, že se jim zástupce stavební spořitelny snažil bránit v refinancování úvěrů nevyslovením souhlasu spořitelny k refinancování k jinému bance.

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here