Odvody na sociální pojištění patří v ČR k nejvyšším v Evropě

Na sociální pojištění odvádí zaměstnanec 6,5 % ze své hrubé mzdy. Zaměstnavatel odvádí 24,8 % za zaměstnance. Ovody na sociálním pojištění tak tvoří v ČR 31,3 %. Je třeba se ptát, co za tyto peníze stát nabízí.