Čeští exportéři hledí do budoucna s obavami

Průměrný podíl průmyslu na HDP unijních zemí je 15 %, podíl českého průmyslu na českém HDP je 33 %. Dvě třetiny českého průmyslu jsou ze sektoru automotive.