Starobní důchod loni klesl na 50 % průměrné čisté mzdy

HDP ČR roste od roku 2012 rychleji než výdaje státu na důchody. Relace průměrného starobního důchodu k čisté měsíční mzdě klesá od roku 2013, kdy dosáhla 55,1 %. Loni to bylo už jen 50 % průměrné čisté měsíční mzdy.