NKÚ: Jen nízké zadlužení a nízká nezaměstnanost nestačí

Nejvyšší kontrolní úřad zveřejnil své Stanovisko k návrhu státního závěrečného účtu ČR za rok 2019. Stanovisko NKÚ příliš optimismu nevzbuzuje. Poukazuje na zanedbané reformy, nárůst lidí závislých na veřejných rozpočtech a nedostatek finančních rezerv.