ČEZ začal s testy technologie na zpracování lithia z Cínovce 

Projekt získávání lithia z Cínovce nyní postupuje do druhé fáze. V ní se má ověřit správná technologie pro získávání a zpracování lithia z lithné slídy cinvalditu na testovacích linkách.