Potíže Maďarska jsou podobné těm českým, ukazuje OECD

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj vydala hodnotící zprávu ekonomiky Maďarska. V ní zmiňuje úspěchy i nedostatky. Je až s podivem, jak jsou mnohdy shodné se situací v Česku.