Náhradní výživné se míjí účinkem, nákladný je úřednický aparát

Náhradní výživné loni vyšlo na 36,3 milionu Kč. MPSV odhadovalo výdaje ve výši 445 milionů Kč. Náklady na vyřizování dávky tak převyšují podporu. Nový úřednický aparát totiž ročně vychází na cca 115,48 mil. Kč.