Aby mohly fungovat, budují si některé firmy na Ukrajině i kryty

Priority pro blížící se předsednictví Česka Radě Evropy představil Svaz průmyslu a dopravy ČR. Varuje před byrokratizací podnikání, jednotnou evropskou minimální mzdou. A potvrzuje, že hlavní téma českého předsednictví bude válka na Ukrajině.