Při nedostatku plynu pojedou uhelné elektrárny

Vláda znovu novelizovala energetický zákon. Změna umožní předcházení stavu nouze v teplárenství. A to tím, že krátkodobě ponechá v provozu uhelné elektrárny, které by se jinak odstavovaly kvůli překročení emisního limitu.