Obce a města se hlásí o svůj podíl na windfall tax

Poslanci v rámci jednání o dani z neočekávaných příjmů posuzují i návrh Svazu měst a obcí ČR [SMO ČR]. Svaz upozorňuje na to, že municipality mají zákonný nárok na podíl z inkasa daně.