Výročí povinného ručení značí šanci na výhodnějí podmínky

Výročí povinného ručení je klíčové. Podle zákona si ho totiž musí hlídat každý motorista v šestitýdenním předstihu. Jedině před započetím dané lhůty může své stávající pojišťovně nahlásit změnu pojišťovny.