Prospělo by ČT zvýšení podílu příjmu z podnikatelské činnosti?

Snaha zjistit, zda model, kdy 92 procent financování veřejnoprávní televize tvoří vybrané poplatky od koncesionářů a jen cca šest procent podnikatelské činnosti, nechává manažery ČT klídnými. Ti ani nesdělí, kolik koncesionáře ročně stojí.