Fintag.cz zaslala loni koncem listopadu na tiskové oddělení České televize otázky na její hospodaření, včetně otázek na odměny pro její vedení. I přes připomínání se na ně ČT dosud neodpověděla. A protože už asi neodpoví, otázky zveřejňujeme pod názvem AZ-kvíz: Prospělo by ČT navýšení podílu příjmu z podnikatelské činnosti?

V E-mailu do ČT z 2018-11-21 09:21 stojí: …Smíšený model financování televize veřejné služby je praktikován i v případě ČT, kde cca 92 % výnosů České televize tvoří vybrané poplatky od koncových uživatelů a podnikatelská činnost tvoří cca 8 % [ČT asi 6 %].

1: Co si myslíte o návrzích, které by tento poměr změnily ve smyslu – koncesionářské poplatky 75 % jako třeba v Rakousku, nebo 65 % jako třeba v Irsku? Byli byste pro změnu zákona?

2: Prospělo by podle vás České televizi navýšení podílu příjmu z podnikatelské činnosti?

3: Co by znamenalo v praktických krocích přiblížení se navýšení poměru ve prospěch podnikatelských příjmů v případě ČT?

4: Pokud by došlo ke změně poměru ve financování ČT ve prospěch podnikatelské činnosti, znamenalo by to i změny v % poměrech výdajů na zpravodajství, publicistiku… a dramatickou tvorbu?

5: Dovedete si představit – vzhledem k současnému fungování ČT – dobrovolnou platbu koncesionářských poplatků nikoli povinnou ze zákona? [Máte za to, že spolu s navýšením příjmů z podnikatelské činnosti, by byla ČT za této situace provozuschopná?]

6: Obecně – pokud má ČT cca 2 900 zaměstnanců [500 z nich ve studiích v Brně a Ostravě] a mzdové náklady jsou 1,995 mld. Kč, znamená to, že průměrný plat v ČT je cca 57 000 korun. Kolik činí průměrný plat v ČT?

7: Jak vysoká je fluktuace zaměstnanců v ČT?

8: Kolik činila hrubá mzda generálního ředitele ČT za loňský a letošní rok [posledních 10 měsíců]? Kolik činily roční hrubé mzdy plus bonusy ředitelů ČT v jednotlivých letech za posledních 10 let?

9: Kolik činí roční mzdové náklady [včetně bonusů] na nejužší vedení ČT a kolik má toto vedení členů?

10: Máte za to, že výše mzdy spolu s bonusy generálního ředitele ČT je úměrná výši platu běžného koncesionáře?

11: Máte zájem na tom, aby byl do budoucna zvýšen koncesionářský poplatek?

12: Za neuhrazení a nepřihlášení se k odvodu televizního poplatku hrozí pokuta až 10 000 Kč. Kolik jich bylo vyměřeno?

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here