Prospělo by ČT zvýšení podílu příjmu z podnikatelské činnosti?

465
Prospělo by ČT navýšení podílu příjmu z podnikatelské činnosti?
Ilustrace: FInTag.cz

FinTag.cz zaslal loni koncem listopadu na tiskové oddělení České televize otázky na její hospodaření, včetně otázek na odměny pro její vedení. I přes připomínání se na ně ČT dosud neodpověděla. A protože už asi neodpoví, otázky zveřejňujeme.

Upozorňujeme, že podstatou otázek je snaha zjištění, zda model, kdy 92 procent financování veřejnoprávní televize tvoří vybrané poplatky od koncesionářů a jen cca šest procent podnikatelské činnosti.

Česká televize: Na ředitele se skládá jedno české město

1: Co si myslíte o návrzích, které by tento poměr změnily ve smyslu – koncesionářské poplatky 75 % jako třeba v Rakousku, nebo 65 % jako třeba v Irsku? Byli byste pro změnu zákona?

2: Prospělo by podle vás České televizi navýšení podílu příjmu z podnikatelské činnosti?

3: Co by znamenalo v praktických krocích přiblížení se navýšení poměru ve prospěch podnikatelských příjmů v případě ČT?

4: Pokud by došlo ke změně poměru ve financování ČT ve prospěch podnikatelské činnosti, znamenalo by to i změny v % poměrech výdajů na zpravodajství, publicistiku… a dramatickou tvorbu?

5: Dovedete si představit – vzhledem k současnému fungování ČT – dobrovolnou platbu koncesionářských poplatků nikoli povinnou ze zákona? [Máte za to, že spolu s navýšením příjmů z podnikatelské činnosti, by byla ČT za této situace provozuschopná?]

6: Obecně – pokud má ČT cca 2 900 zaměstnanců [500 z nich ve studiích v Brně a Ostravě] a mzdové náklady jsou 1,995 mld. Kč, znamená to, že průměrný plat v ČT je cca 57 000 korun. Kolik činí průměrný plat v ČT?

7: Jak vysoká je fluktuace zaměstnanců v ČT?

8: Kolik činila hrubá mzda generálního ředitele ČT za loňský a letošní rok [posledních 10 měsíců]? Kolik činily roční hrubé mzdy plus bonusy ředitelů ČT v jednotlivých letech za posledních 10 let?

9: Kolik činí roční mzdové náklady [včetně bonusů] na nejužší vedení ČT a kolik má toto vedení členů?

10: Máte za to, že výše mzdy spolu s bonusy generálního ředitele ČT je úměrná výši platu běžného koncesionáře?

11: Máte zájem na tom, aby byl do budoucna zvýšen koncesionářský poplatek?

12: Za neuhrazení a nepřihlášení se k odvodu televizního poplatku hrozí pokuta až 10 000 Kč. Kolik jich bylo vyměřeno?

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here