Penále na zdravotním pojištění. Jak zažádat o jeho odpuštění

Žádost o prominutí nebo snížení penále může plátce pojistného podat ve všech případech, kdy je vyměřeno. Totéž se týká pokut či přirážek k pojistnému. Jde o takzvanou žádost o odstranění tvrdosti zákona.