Výroba zelené elektřiny loni v ČR klesla pod 13 %

Aliance pro energetickou soběstačnost porovnala návrhy Národních akčních plánů zemí V4, ale i Německa, Nizozemska a Litvy z hlediska využití obnovitelných zdrojů. ČR plánuje s nejnižším využitím OZE pro výrobu elektřiny.