Předčasné penze v náročných profesích zaplatí zaměstnavatelé

MPSV dokončilo novelu zákona, která snižuje důchodový věk lidem v náročných profesích. Pokud novelu schválí Parlament ČR, za každého pracovníka v náročné profesi zaměstnavatelé aplatí o 5 p. b. vyšší pojistné.