Předčasné penze v náročných profesích zaplatí zaměstnavatelé

451
narocnych_profesi
Foto: Pixabay.com

Ministerstvo práce a sociálních věcí [MPSV] dokončuje novelu zákona, která snižuje důchodový věk lidem v náročných profesích. Pokud novelu schválí Parlament ČR, za každého  pracovníka v náročné profesi zaměstnavatelé nově zaplatí o 5 p. b. vyšší pojistné.

Okruh náročných profesí bude pevně stanovený na základě kategorií práce. Ty pro každou firmu zvlášť vyhodnocují zdravotní rizika u konkrétních zaměstnanců. Pouze databáze kategorií prací shromažďuje informace o náročných profesích i do minulosti. Nárok na předčasný důchod bez penalizace budou mít i lidé těsně před penzí.

„Dnes je shoda na předčasném odchodu do penze pro lidi v kategorii čtyři. Jde o pracovníky, u kterých není možné vyloučit zdravotní riziko i přesto, že používají ochranné pomůcky. Jde například o horníky, svářeče, brusiče nebo kováře,“ uvádí zpráva MPSV.

Ministerstvo zároveň vyjednává o možnostech zařazení do této kategorie pracujících i další rizikové profese [v kategorii 3 a 2R]. Jako jsou například všeobecné sestry se specializací, montážní dělníci nebo laboranti.

Co přinese novela lidem v náročných profesích

Pokud novela zákona projde, lidé v náročných profesích budou moci odejít do předčasné penze bez jakékoli penalizace. Předčasný odchod do důchodu je samozřejmě možný i dnes. Každých 90 dní předčasného důchodu je ale penalizováno snížením penze.

„U seniora, který odejde o rok dříve do penze, to znamená snížení důchodu v průměru o tisíc korun měsíčně. Takové podmínky platí pro všechny, tedy i ty, kteří dále nemůžou pracovat ze zdravotních důvodů,“ uvádí MPSV.

Novela, pokud bude schválena, nově zavede, že do předčasné penze bez penalizace budou moci jít senioři, kteří pracovali právě v náročných profesích. A to tak, že za každých deset let v zaměstnání na náročné pozici budou moci odejít o jeden rok dříve. V průměru tak ušetří tisíc korun. Náklady podle MPSV ponesou zaměstnavatelé. Právě oni totiž podle úřadu těží z náročné práce svých pracovníků.

„Za každého svého pracovníka v náročné profesi nově zaměstnavatelé zaplatí pojistné o pět procentních bodů vyšší. Celkové pojistné placené zaměstnavatelem se zvýší jen nepatrně. Jen v ojedinělých případech totiž převýší o půl procentního bodu,“ uvedlo MPSV.

Proč přichází úlevy u náročných profesí

Návrh vychází ze závěrů Komise pro spravedlivé důchody, ve které zasedají jak politici, tak přední čeští odborníci a zájmové organizace. Téma předčasných odchodů do důchodu pro náročné profese je prvním opatřením v rámci připravované důchodové reformy Ministerstva práce a sociálních věcí.

Cílem důchodové reformy i předčasného odchodu do důchodu u náročných profesí je podle MPSV posílení spravedlnosti uvnitř důchodového systému. Lidé pracující ve zdravotně rizikových profesích totiž často nemohou vykonávat svou profesi až do řádného důchodového věku. V současnosti tak často musí odcházet do předčasného důchodu, což se negativně promítá ve výši jejich penzí.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here