Pojišťovny posunuly termín pro Přehled o příjmech a výdajích

Zdravotní pojišťovny reagují na prodloužení termínu Finanční správy pro podání daňového přiznání k dani z příjmu bez uložení sankcí. I ony proto posouvají termíny pro podání Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2019 a to až do 3. srpna 2020. Bez penále a pokuty.