Zdravotní pojišťovny reagují na prodloužení termínu Finanční správy pro podání daňového přiznání k dani z příjmu fyzických i právnických osob bez uložení sankcí. I ony proto posouvají termíny pro Přehled o příjmech a výdajích za rok 2019 a to až do 3. srpna 2020. Bez penále a pokuty. 

Kvůli šířící se pandemii koronaviru v Česku přijala vláda několik mimořádných opatření, které mají vést ke zmírnění dopadů šíření nákazy. Jedním z nich je i prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmu jak pro fyzické, tak i právnické osoby, a to až o tři měsíce. Nejzazší termín pro jeho podání bez vyměření pokuty a jiné sankce je tak 1.7.2020.

Přehled o příjmech a výdajích až do 3. srpna

Osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] mají přitom podle platného zákona povinnost podat zdravotní pojišťovně každoroční Přehled o příjmech a výdajích za předchozí zdaňovací období nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání. To znamená, že v letošním roce se jedná o termín nejdéle do 4.5.2020.

Tuzemské pojišťovny však na přijatá vládní opatření a takzvaný liberační balíček ministerstva financí zareagovaly a termín podání Přehledu o příjmech a výdajích tak má být odevzdán bez postihu nejdéle do 3.srpna 2020. Doplatek pojistného za rok 2019 je pak splatný nejpozději do osmy dnů po dni, ve kterém byl Přehled OSVČ podán, tedy nejpozději do 11. 8. 2020. Případný přeplatek vrací zdravotní pojišťovny automaticky po podání přehledu.

Žádost o odstranění tvrdosti zákona

Zdravotní pojišťovny na svých webech však uvádějí, že podle § 24 odst. 2 zákona č. 592/1992 Sb., však bude nutné postupovat tak, jako by lhůta pro podání Přehledu nebyla posunuta. To znamená, že doplatek za rok 2019 bude splatný v řádných termínech a penále za pozdní úhradu bude vyměřeno. OSVČ si ale musí po podání Přehledu podat žádost o odstranění tvrdosti zákona. Zdravotní pojišťovny slibují, že žadateli vyhoví a penále prominou. Ale i to má jednu podmínku. Žadatel musí jednoznačně doložit, že k problému v platbě zdravotního pojištění došlo v přímé souvislosti se šířením koronaviru.

Návštěvy na pobočkách pojišťoven

Kvůli ochraně zdraví společnosti před nebezpečným koronavirem některé z tuzemských zdravotních pojišťoven uzavřely své pobočky. A i ty, co je nechaly otevřené prosí své pojištěnce, aby návštěvy klientských míst omezily na minimum. Podání Přehledu tak klienti pojišťoven mohou pohodlně odevzdat elektronicky z webových stránek jednotlivých pojišťoven, datovou schránkou, anebo není-li jiné možnosti tak i prostřednictvím České pošty. Dále zdravotní pojišťovny nabádají své stávající i budoucí klienty k použití především telefonické či elektronické komunikaci při řešení jakýchkoliv nejasností nebo dotazů.
Minimální záloha na zdravotní pojištění

Minimální záloha na zdravotní pojištění

Osoby samostatně výdělečně činné hradí od ledna 2020 minimální zálohu ve výši 2 352 Kč. Od 1. 1. 2020 se totiž minimální záloha pro OSVČ zvýšila z 2 208 Kč na 2 352 Kč. A to z důvodu rostoucí průměrné měsíční mzdy, která pro rok 2020 činí 34 835 Kč. Minimální měsíční vyměřovací základ činí 17 417,50 Kč.

Minimální vyměřovací základ a odvádět zálohy na pojistné ve výši stanoveného minima nemají například OSVČ, za které zároveň platí pojistné stát [důchodci, studenti]. Zálohy jako OSVČ však platit musí. A to ve výši vypočtené podle svých příjmů a výdajů. OSVČ, která je po celý kalendářní měsíc současně zaměstnancem a samostatná výdělečná činnost není hlavním zdrojem příjmů, zálohy na pojistné neplatí. Pojistné hradí ve výši vypočtené na základě předloženého Přehledu o příjmech a výdajích.

Minimální zálohu v nové výši 2 352 Kč OSVČ odvádějí již od lednové platby pojistného, nikoliv až po podání Přehledu o příjmech a výdajích. Termín splatnosti je pro OSVČ od 1. dne kalendářního měsíce, za který se platí, do 8. dne měsíce následujícího.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here