Vláda schválila peníze pro podpůrný program Záruka Covid plus

Vláda schválila návrh Ministerstva financí ČR na mimořádný vklad ve výši čtyř miliard korun do fondu EGAP. Peníze poslouží na krytí závazků z poskytovaných záruk pro exportní podniky zasažené krizí covid-19 v rámci programu Záruka Covid plus.