Vláda včera [24.4.] schválila návrh Ministerstva financí ČR [MF ČR] na mimořádný vklad ve výši čtyř miliard korun do fondu Exportní garanční a pojišťovací společnosti [EGAP]. Peníze poslouží na krytí závazků z poskytovaných záruk pro exportní podniky zasažené krizí covid-19 v rámci programu Záruka Covid plus.

Spuštění programu se předpokládá na přelomu dubna a května. Vklad ve výši čtyř miliard z vládní rozpočtové rezervy do fondu EGAP byl schválen s novelou o pojišťování a financování exportu se státní podporou, jíž ve stavu legislativní nouze schválil Parlament ČR.

Ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu jsme rychle připravili novelu umožňující, aby EGAP poskytoval záruky úvěrujícím bankám za splacení úvěru tuzemských vývozců, výrobních a obchodních podniků na provoz, pracovní kapitál, inovace a zkvalitnění výroby,“ vysvětluje vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO].

Cílem podle ní je posílení likvidity exportně orientovaných podniků. Záruka bude poskytována za závazky splacení úvěrové jistiny úvěrující bance. MF ČR uvedlo, že v budoucnu bude možné vklad do fondu EGAP navyšovat podle potřeby. Maximální pojistná kapacita exportní pojišťovny, která může být využita k poskytování záruk za úvěry, činí celkem 142 miliardy korun. Z vyjádření MF ČR přitom vyplývá, že kvůli krizi covid-19 již navýšilo celkovou pojistnou kapacitu EGAP novelou zákona o státním rozpočtu na 330 miliard korun.

Program Záruka COVID plus a její podmínky

Program Záruka COVID plus stojí na principu záruk pro úvěry na provoz, pracovní kapitál a investice pro exportní podniky s počtem zaměstnanců 250+. Ty mohou o záruku žádat pouze tehdy, když podíl exportu jejich zboží a služeb na jejich celkových tržbách z výrobků a služeb bude dosahovat minimálně jedné pětiny za rok 2019. Poskytnutá garance bude platná maximálně po dobu tří let pro úvěry na pracovní kapitál a maximálně pět let pro investiční úvěry.

Maximální hranice úvěru činí 25 procent z celkových ročních tržeb z prodeje výrobků a služeb za rok 2019. Minimální částka zaručeného úvěru začíná na pěti milionech korun. EGAP bude krýt jistinu úvěru až do výše 80 procent. Minimální podíl banky tedy bude 20 procent. Vedle záruk za úvěry poskytované přímo od EGAP se nově rozšiřuje prostor i pro další pojišťovací činnost EGAP. Půjde například o pojištění přímých a nepřímých záruk. Další konkrétní informace mají být v nejbližší době k dispozici na stránkách EGAP.

Partnerem exportérů budou komerční banky

Ministryně financí Alena Schillerová uvedla, že program vznikl na základě dohody s bankami, které budou partnery podniků a budou vyhodnocovat jejich bonitu. Dodejme, že více než tři čtvrtiny českých exportérů mají kvůli pandemii covid-19 problémy se zahraničními zakázkami. Téměř pětina firem přišla o všechny své stávající zahraniční zakázky, přes 61 procent exportérů se pak potýká s jejich úbytkem.

Proexportní česká ekonomika začíná mít problém s exportem

O všechny stávající zahraniční zakázky přitom přišlo kvůli krizi covid-19 již přes 18 procent z tuzemských exportérů. Přes 61 procent exportérů se pak potýká s jejich úbytkem. Zahraniční zákazníci dosud prozatím nezrušili žádnou stávající zakázku pětině vývozců. Vyplynulo to z průzkumu Svazu průmyslu a dopravy České republiky [SP ČR], kterého se 7. až 9. dubna zúčastnilo 111 exportérů.

–DNA–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here