Projekt Outplacement má pomoci lidem již ve výpovědní lhůtě

Nový projekt Outplacement má pomoci zaměstnancům ve výpovědní době nebo před skončením pracovního poměru najít nové uplatnění na trhu práce. Pomoc budou moci čerpat i noví zaměstnavatelé.