Projekt Outplacement je nový podpůrný program v režii krajských poboček Úřadu práce ČR [ÚP ČR]. Podpora cílí na zaměstnance ve výpovědní době i před skončením pracovního poměru. Úřady práce zaplatí školení, ale i rekvalifikace, poradenské a doplňkové služby. Čerpat podporu mohou i zaměstnavatelé.

Cílem projektu Outplacement je pomoci zaměstnancům ve výpovědi získat v co nejkratším čase novou práci. Tedy ještě dříve, než o svou stávající práci přijdou a dostanou se do evidence úřadu práce jako uchazeči o zaměstnání. Do projektu mohou vstoupit zaměstnanci, kteří jsou ohroženi ztrátou zaměstnání z důvodu hromadného propouštění.

Pomoc mohou ale využít i osoby, které už ve výpovědní době jsou a tedy se i zaevidovaly na příslušný úřad práce jako uchazeči o zaměstnání. Podporu dále získají zaměstnanci s končící pracovní smlouvou na dobu neurčitou. A dokonce i takzvaní dohodáři. Tedy pracující na dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti.

Finanční prostředky mohou čerpat i noví zaměstnavatelé. To za podmínky, že přijímají propouštěné zaměstnance. V tom případě mohou požádat o příspěvky na mzdy zaměstnanců, pro které vytvořili nové pracovní místo. Z projektu mohou zaměstnavatelé čerpat peníze i na další vzdělávání či proškolování nových zaměstnanců.

Projekt Outplacement poběží do 30. června 2022

Outplacement zahájil svou činnost 1. června 2020 a skončí 30. června 2022. Týká se celé České republiky s výjimkou hlavního města Prahy. Má však několik podmínek.

„Je nutné, aby se zájemci v případě zájmu o zařazení do projektu obraceli na ÚP ČR už tehdy, když jsou ve výpovědní době či jim výpověď hrozí,“ upozorňuje Viktor Najmon, jenž je pověřený zastupováním generálního ředitele ÚP ČR.

Úřad práce ČR má v rámci projektu Outplacement k dispozici celkem 484 milionů korun. Projekt je financován z Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.

„Jde o typ projektu, na který máme z praxe velmi pozitivní ohlasy. Jeho spuštění v celé ČR předcházely praktické zkušenosti ze tří regionů. Z kraje Vysočina, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, kde pomohly stovkám lidí,“ říká ředitel Odboru projektová kancelář z Generálního ředitelství ÚP ČR Zdeněk Osmanczyk.

Jak bude projekt fungovat

Zaměstnanci úřadů práce mají v rámci projektu za úkol sledovat zaměstnavatele, kteří se chystají k hromadnému propouštění. Zároveň mají sledovat i zaměstnavatele, kteří plánují zaměstnance naopak přijímat. V praxi by tak pracovníci úřadů práce měli podle ÚP ČR zajišťovat dostatečný přísun informací jak lidem ve výpovědní lhůtě, kteří se do projektu přihlásí, tak i těm, kteří již byli propuštěni a jsou už i v evidenci uchazečů o zaměstnání.

Z projektu mohou zájemci o zaměstnání čerpat prostředky na další vzdělávání a rekvalifikační kurzy, které by jim měly s hledáním nového zaměstnání pomoci. Týkat by se měly právních věcí a finanční gramotnosti. Účastníci projektu budou moci dále žádat o proplacení například cestovních nákladů do kurzů. Využít ale budou moci i službu hlídání dětí, požádat o proplacení poplatků za vstupní prohlídku u lékaře a další.

Zájemci o čerpání prostředků z národního programu Outplacement se musí v prvním kroku obrátit na krajskou pobočku Úřadu práce ČR. Tam už se jich ujme proškolený pracovník a představí jim možnosti nového projektu.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here