NRR: Nerovnováha veřejných financí se v ČR dál prohlubuje

Veřejné finance ČR jsou při stávajícím nastavení daňových a výdajových politik dlouhodobě neudržitelné. Situace se navíc zhoršuje. Vyplývá to ze Zprávy o dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí NRR.