Firmy jednají s financemi o zkrácení doby daňových odpisů

Svaz průmyslu a dopravy ČR jedná s Ministerstvem financí ČR o zkrácení doby u daňových odpisů. Navrhuje zkrácení doby pro odepisování v 1. odpisové skupině z tří na jeden rok. Ve druhé odpisové skupině z pěti na dva roky roky, a to v letech 2020 a 2021.