Snížení DPH u vodného a stočného srazilo cenu vody

Až tři čtvrtiny obyvatel ČR pocítily pozitivní dopad snížení daně z přidané hodnoty z 15 na 10 procent u vodného a stočného od letošního května. Cenu vody plně snížilo 124 měst nad 10 tisíc obyvatel.