Snížení DPH u vodného a stočného srazilo cenu vody

206
vodneho_stocneho
Foto: Pixabay.com

Snižování daní nese ovoce. Aktuálně se o tom přesvědčila vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová [za ANO]. A spolu s ní i většina obyvatel ČR. Totiž až tři čtvrtiny obyvatel ČR pocítily pozitivní dopad snížení daně z přidané hodnoty [DPH] u vodného a stočného od letošního května.

Od 1. 5. 2020 se změnila sazba DPH vodného a stočného z 15 na 10 procent. Ministerstvo financí provedlo analýzu s cílem zjistit, zda provozovatelé snížení sazby DPH promítli do konečné ceny a zda se cena pro konečného spotřebitele snížila. Do analýzy byla zahrnuta všechna města s více než 10 000 obyvateli. Ve sledovaných městech došlo vlivem snížení sazby DPH k 1. 5. 2020 ke snížení konečné ceny pro spotřebitele v průměru o 3,73 Kč/m3. Průměrná cena vody dosáhla v těchto městech 87,33 Kč/m3 včetně DPH. Díky tomu ušetří čtyřčlenná rodina zhruba 484 korun ročně.

„Voda je základní životní komodita, jejíž cena setrvale rostla. Proto jsme se rozhodli snížit sazbu DPH na vodu o třetinu a využít všech regulatorních pravomocí ministerstva financí k tomu, aby tuto úlevu pocítili koneční spotřebitelé. Nikoliv vodárny ve větších maržích. Těší mě, že podle naší analýzy drtivá většina vodárenských společností snížení DPH do konečné ceny promítla a občané tak ušetří,“ uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

PODCAST: Lidé se bojí utrácet, poptávka se nevrací

Dodejme, že vláda aktuálně v souvislosti s krizí covid-19 snížila DPH na deset procent u ubytování a ze vstupného na kulturu a sport. Ministryně Alena Schillerová avšak tvrdošíjně odmítá snížit DPH u potravin s odůvodněním, že to by potraviny stejně nezlevnilo.

Cenu vodného a stočného snížila většina měst

Podle průzkumu MF ČR nižší sazba DPH byla plně promítnuta do ceny pro konečné spotřebitele u 124 z celkového počtu 131 sledovaných měst. V některých případech došlo dokonce k ještě výraznějšímu snížení ceny nad rámec snížení DPH. Například město Klatovy snížilo cenu vody o 5,61 Kč/m3, Jindřichův Hradec dokonce o 9,21 Kč/m3. U zbylých sedmi měst zůstala konečná cena beze změny. Snížení sazby DPH v těchto městech bylo vykompenzováno zvýšením nákladů, zejména na obnovu infrastruktury.

Ministerstvo analyzovalo ceny také u 74 největších provozovatelů, kteří dohromady zásobují více než 9,4 milionů obyvatel. Z pohledu provozovatelů vodohospodářské infrastruktury dokonce vyplývá, že více než 7,5 milionů obyvatel, tj. 75 procent odběratelů vody, mělo užitek z letošního snížení sazby DPH na vodu. Tito provozovatelé obsluhují nejen občany a podniky ve sledovaných městech, ale i v přilehlých oblastech. Týká se to odběratelů vody z veřejných vodovodů.

MF ČR je regulátorem cen vody

Ministerstvo financí reguluje cenu vody prostřednictvím takzvaného věcného usměrňování. Do ceny mohou provozovatelé promítnout pouze ekonomicky oprávněné náklady [například náklady na materiál nebo mzdové náklady] a přiměřený zisk. DPH je složka ceny, která se ke kalkulované ceně následně připočítává. Pokud se tedy změní sazba DPH, změní se i konečná cena pro spotřebitele. Cena vody se může aktualizovat pouze v případech, kdy dochází k prokazatelným změnám v jednotlivých nákladových položkách jako například změna u nákladů na chemikálie nebo materiál.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here