64 % developerů nechodí do tendrů na státní stavební parcely

Téměř polovina developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu. V průměru jim trvá získat vybranou parcelu jedenáct měsíců. 64 procent developerů se pak vůbec neúčastní veřejných soutěží na státní parcely.