Téměř polovina developerů má potíže s pořizováním parcel pro výstavbu [48 %]. V průměru jim trvá získat vybranou parcelu jedenáct měsíců. Čím je parcela atraktivnější, tím je získání stavební parcely delší. 64 procent developerů se pak vůbec neúčastní veřejných soutěží na státní parcely.

Výše uvedený závěr vyplývá ze Studie developerských společností CEEC Research. Podle ní se také pouze zhruba třetina developerů účastní státních veřejných soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty [36 %].

„S potížemi při pořizování parcel pro výstavbu se setkala téměř polovina oslovených ředitelů developerských společností [48 %]. Se stejnými potížemi, avšak pouze v některých případech, se setkalo dalších 32 procent. Pouze zbylých 20 procent dotázaných nemělo s pořizováním parcel žádné obtíže,“ uvádí ředitel CEEC Research Martin Vacek.

Odpovídá i na otázku, zda se oslovení ředitelé developerských společností účastní soutěží o pozemky, stavby či jiné objekty. Podle něj více než třetina se těchto soutěží účastní [36 %]. Desetina projektů těchto developerů vzniklo právě na vysoutěžených parcelách [10 %]. Na druhé straně 64 procent developerů se o státní pozemky vůbec neuchází.

Veřejné soutěže o státní parcely

Za největší problém v průběhu státních veřejných soutěžích o pozemky developerské společnosti uváděly průběh řízení [3,1 bodu z 10] a množství účastníků řízení [3,8 bodu z 10]. Dále developeři obtížně vnímají administrativní zátěž při účasti na řízení [4,0 bodu z 10]. Naopak mírně pozitivně respondenti vnímají atraktivitu lokalit pozemků [5,9 bodu z 10] a cenu pozemků [6,4 bodu z 10].

„Veřejnou nabídku pozemků a nepotřebných nemovitostí státu, státních institucí i měst a obcí sledujeme, ale v posledních pěti letech jsme se žádné neúčastnili. Většinou se totiž jedná o nemovitosti, u nichž musí investor následně projít celým povolovacím procesem nové výstavby a nikde nemá jistotu, co, do kdy a zda vůbec bude moci na pozemku postavit,“ uvádí důvody prokurista a CEO divize Real Estate CTR Projekt Ján Horváth.

Podle něj se v této věci situace v České republice výrazně liší například od Německa, kde jsou všechny tyto parametry už v okamžiku vyhlášení soutěže jasné a vymahatelné. Což dává investorovi předvídatelnost investice, tedy i smysl se veřejné soutěže zúčastnit.

Bytů je málo, bytů je málo, bytů je málo

Byrokracie, nejasné podmínky, nedodržování lhůt při získávání stavebních pozemků je jednou z příčin, proč Česko patří mezi evropské země s nejhorší dostupností vlastního bydlení. Ve výsledku je pak tím hlavním problémem nedostatek nových bytů.

„Například v Praze je v nabídce mnohem méně bytů, než je potřeba. A pokud se nezmění toto, tak není důvod, aby ceny klesaly. Bytů je málo, jejich málo, bytů je málo,“ uvedla na konferenci Hypotéka 2020 výkonná ředitelka developerské společnosti Central Group Michaela Tomášková.

Hypoteční trh v srpnu trhl rekord. Avšak kvůli ceně nemovitostí

Dodala, že když její firma získá stavební povolení pro rezidenční nemovitost, je to důvod k oslavě a otevření šampaňského.

Podle průzkumu jsou pro developery nejatraktivnější parcely pro rezidenční výstavbu plochy v blízkosti metra, nádraží nebo jiné dopravní cesty. Toto kritérium získalo 9 bodů z 10 [kdy 10 = nejvíce atraktivní, 1 = nejméně atraktivní]. Na druhém místě ohodnotili parcely v centru města [8 bodů z 10]. Dále pak velké pozemky v přilehlých městských částech [7,2 bodu z 10] a pozemky v dojezdové vzdálenosti do měst [5,3 bodu z 10].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here