Vláda prodloužila Antivirus a odložila platby záloh na DPH

Vláda prodloužila Antivirus B do konce roku. Schválila prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty [DPH] splatné v období říjen až prosinec 2020, bude-li daň uhrazena do konce roku 2020. Zpřísnila podmínky pro fungování maloobchodu.