Vláda na svém včerejším jednání [26.10.] schválila prodloužení programu Antivirus B do konce roku. Schválila i prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty splatné v období říjen až prosinec 2020 – zálohy na DPH. Bude-li daň uhrazena do konce roku 2020 a zpřísnila podmínky pro fungování maloobchodu.

K dílčím úpravám vláda přikročila u zákazu maloobchodního prodeje a služeb. S platností od středy 28.10. zakázala prodej nábytku, koberců a podlahových krytin, provoz sázkových kanceláří. Omezila prodej na tržnicích, tržištích a v mobilních provozovnách tak, že se tam nesmí prodávat nic než vybrané druhy potravin. A ty se nesmí konzumovat přímo na místě. Všechny obchody až na benzínky, lékárny, prodejny na letištích, nádražích, v nemocnicích a stravovací provozy budou muset mít zavřeno v neděli a ve všední dny od 20 hodin do 5 hodin ráno. Nové omezení se dotkne provozu lázní, které mohou pečovat pouze o klienty, jejichž lázeňská péče je alespoň částečně hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Prodloužení programu Antivirus B

Vláda schválila prodloužení podpůrného programu Antivirus B až do konce roku, tedy do 31. prosince 2020. Program Antivirus B mohou čerpat firmy, které musely poslat své zaměstnance na překážku v práci kvůli karanténě a ošetřování dětí, nebo proto, že firma musela zastavit provoz. A to kvůli nedostatku dostupnosti surovin či jiných vstupů nebo omezení poptávky po výrobcích či službách z důvodu krize zaviněné pandemií koronaviru.

Příspěvek bude nadále zaměstnavatelům poskytován ve výši 60 procent vyplacených náhrad mezd. To je včetně povinných odvodů a maximálně 29 000 Kč měsíčně na zaměstnance. Prodloužení programu Antivirus B navazuje na již schválené prodloužení a rozšíření programu Antivirus A. Ten vláda schválila již 14. října.

Odsun plateb záloh na DPH

Vláda ministryni financí Aleně Schillerové [za ANO] uložila, aby připravila další rozhodnutí o hromadném prominutí příslušenství daně a zálohy na daň. Konkrétně jde o hromadné prominutí úroku z prodlení u daně z přidané hodnoty [zálohy na DPH] splatné v období říjen až prosinec 2020. To v případě, že daň bude uhrazena do konce roku 2020.

Ministerstvo financí ČR upozornilo, že možnost hromadného prominutí příslušenství daně a zálohy na DPH platí pro oblast maloobchodu a služeb, na které přímo dolehla nová vládní opatření v boji s koronavirem [zákaz činnosti].

„DPH za 3. čtvrtletí a měsíc září 2020, jehož splatnost je v pondělí 26. října 2020, bude subjektům na základě podaného oznámení finanční správě fakticky prodloužena do 31. prosince 2020 [tím, že dojde k prominutí úroků za pozdě zaplacenou daň],“ uvedlo MF ČR.

Podle úřadu platí, že vzhledem k tomu, že nedojde k prominutí pokuty za opožděné tvrzení daně, je nutné daňové přiznání i kontrolní hlášení podat v zákonné lhůtě.

Odklady platí dále u záloh splatných od 15. 10. 2020 do 15. 12. 2020 na dani z příjmů fyzických osob a dani z příjmů právnických osob a záloh na daň silniční splatných 15. 4. 2020, 15. 7. 2020, 15. 10. 2020 a 15. 12. 2020.

Přehledně a rychle: Daňové úlevy pro postižené podnikatele

135 milionů korun na zvládání migrace

Kabinet odsouhlasil také udělení tří peněžních darů do zahraničí, které jsou určeny na boj s ilegální migrací. V rámci programu Pomoc na místě Česká republika daruje 60 milionů korun pro Jordánsko, Irák a Libyi. Celkem letos Ministerstvo vnitra na finanční dary formou programu Pomoc na místě pošle zemím, které se potýkají s nelegální migrací, dary ve výši 135 milionů korun.

Dodejme, že vláda Ministerstvu zdravotnictví ČR [MZ ČR] uložila, aby poskytovatelům zdravotních služeb nařídila povinnost ode dneška zastavit příjem nových pacientů na plánované zákroky a průběžné navyšování kapacity akutní lůžkové péče. To včetně kapacit intenzivní péče, určené pacientům s nemocí covid-19. Jakmile to zdravotní stav pacientů umožní, mají je nemocnice přeložit do zařízení následné péče či domácího ošetřování.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here