Minimální záloha na zdravotní pojištění bude nově 2 393 Kč

Minimální záloha na zdravotní pojištění se pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] od ledna 2021 zvyšuje ze stávajících 2 352 korun na 2 393 korun. Nová výše minimální zálohy za leden je splatná od 1. 1. 2021 do 8. února 2021.