Minimální záloha na zdravotní pojištění bude nově 2 393 Kč

350
Minimalni_zaloha_na_zdravotni_pojisteni

Minimální záloha na zdravotní pojištění se pro osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] od ledna 2021 zvyšuje ze stávajících 2 352 korun na 2 393 korun. Nová výše minimální zálohy za leden je splatná od 1. 1. 2021 do 8. února 2021. Zvyšují se i minimální odvody pro osoby bez zdanitelných příjmů [OBZP] a zaměstnance.

Výše minimální zálohy u OSVČ se mění, lépe řečeno navyšuje, každý rok. Částka se totiž odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství, která pro rok 2021 dosahuje částky 35 441 korun. V praxi to znamená, že se o 41 korun navýší minimální záloha na zdravotní pojištění u OSVČ, které si měsíčně odvádí současné minimum 2 352 korun. Případně platí více než tuto částku, ale zároveň méně než 2 393 korun.

„Trvalý příkaz je třeba s novým kalendářním rokem změnit tak, aby se nová výše pojistného příslušné zdravotní pojišťovně připsala na účet nejpozději osmý den následující po měsíci, za nějž se záloha platí,“ říká finanční poradce skupiny Partners David Kučera.

Minimální zálohy na zdravotní pojištění nemusí dodržet OSVČ, které jsou státními pojištěnci. Tedy nejčastěji jde o důchodce, studenty a matky na rodičovské dovolené.

„Na živnostníky na vedlejší činnost se minimální vyměřovací základ nevztahuje. Zálohy na zdravotní pojištění hradí až od druhého roku podnikání, a to jen ze skutečně dosaženého zisku z předchozího roku,“ říká finanční poradce.

OSVČ na vedlejší činnost

Pravidelné zálohy na zdravotní pojištění nejsou povinny odvádět OSVČ na vedlejší činnost, které jsou zároveň zaměstnanci a zálohy odvádí prostřednictvím svého zaměstnavatele. Výši pojistného pak vypočítají až v přehledu pro zdravotní pojišťovnu. Ten živnostníci odevzdávají nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měli podat daňové přiznání za uplynulý rok. Platbu poté odvádí nejpozději do osmi dnů od odevzdání přehledu.

„Živnostníkům, kterým se daří a mají příjmy doporučuji si dobrovolně nastavit vyšší měsíční odvody na zdravotní pojištění. Na jaře následujícího roku pak nebudou překvapeni případným vysokým doplatkem,“ říká.

Pojišťovna veškeré přijaté platby zúčtovává a vzniklé přeplatky vždy po podání přehledu vrací na účet plátce.

Za upozornění stojí i to, že OSVČ s vyšší než minimální povinností úhrad pojistného na zdravotní pojištění v době odpuštění minimálních záloh od března do srpna 2020, budou vzniklý rozdíl dopočítávat v přehledu za rok 2020. Uhradit jej pak musí jako obvykle nejdéle do osmi dnů po podání přehledu zdravotní pojišťovně.

Jak na odpuštění penále na zdravotním pojištění

Zdravotní pojištění se zvýší OBZP a zaměstnancům

Zároveň se od nového roku navyšuje minimální záloha na zdravotní pojištění u osob bez zdanitelných příjmů [OBZP] a zaměstnanců. Její výše se odvíjí od minimální mzdy. Nejnižší odváděná částka se u nich vypočítá jako 13,5 procenta aktuální minimální mzdy. Jejím zvýšením s příchodem roku 2021 ze stávajících 14 600 korun nově na 15 200 znamená zvýšení minimální zálohy na zdravotní pojištění u OBZP a zaměstnanců na 2 052 korun za měsíc. V roce 2020 bylo minimum pro OBZP a zaměstnance 1 971 Kč za měsíc.

Dohodářům se zvýší rozhodná částka

Od nového roku 2021 se navyšuje částka rozhodná pro účast zaměstnanců na zdravotním pojištění na 3 500 korun. To znamená, že osoby pracující na dohodu o pracovní činnosti [DPČ] budou z výdělku odvádět zdravotní pojištění od úhrnu příjmů z těchto dohod až od částky 3 500 korun. Doposud šlo o částku ve výši 3 tisíce korun.

I studenti si musí ohlídat své zdravotní pojištění

Úhrady na zdravotní pojištění se zvyšují i státu

Od ledna roku 2021 se navyšuje také částka za takzvané státní pojištěnce. Nejčastěji tedy důchodce, matky na rodičovské dovolené, děti, studenty, osoby ve výkonu trestu a ostatní. A to na 1 767 korun za měsíc. Doposud za své pojištěnce stát odváděl měsíčně 1 567 korun. To od 1. června 2020, kdy se platby navýšily o 500 korun za každého pojištěnce.

Výše vyměřovacího základu státu je stanovena přímo zákonem o pojistném na veřejné zdravotní pojištění. S účinností od 1. 1. 2021 je vyměřovací základ pro platbu pojistného státem 13 088 Kč a z toho vypočtené pojistné je 1 767 Kč.

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here