Valorizace v roce 2021 zvýší průměrný důchod o 839 korun

Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů, tedy starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Průměrný starobní důchod má být od ledna 2021 15 336 korun měsíčně.