Od ledna 2021 dojde opět k valorizaci všech vyplácených důchodů. Starobních, invalidních, vdovských, vdoveckých a sirotčích. Valorizace oproti loňsku zvedne průměrný starobní důchod o 839 korun na 15 336 Kč měsíčně. Poprvé v historii valorizace vychází i z indexů růstu spotřebitelských cen domácností důchodců.

Zvýšení důchodů provede Česká správa sociálního zabezpečení automaticky od lednové splátky důchodu 2021. Penzisté nemusejí o zvýšení žádat. Základní výměra se zvýší o 60 korun, tedy z 3 490 na 3 550 korun, a procentní výměra vzroste o 7,1 procenta.

To znamená: Je-li letos například starobní důchod vyplácen ve výši 16 096 korun měsíčně, tvoří ho základní výměra 3 490 korun a procentní výměra 12 606 korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2021 se základní výměra zvýší o 60 korun na 3 550 korun. Procentní výměra se zvýší o 7,1 procent, to je o 896 Kč [částka zvýšení se vždy zaokrouhlí na celé koruny směrem nahoru]. Od lednové splátky 2021 bude výše tohoto důchodu činit 17 052 korun měsíčně. To znamená, že důchod se celkově zvýší o 956 korun.

Vývoj valorizace důchodů v České republice
Rok Zvýšení základní výměry Zvýšení procentní výměry
2021 60 Kč 7,1 %
2020 220 Kč 5,2 % + 151 Kč
2019 570 Kč 3,4 %
2018 150 Kč 3,5 %
2017 110 Kč 2,2 %
2016 40 Kč 0 % – nedošlo ke zvýšení
2015 60 Kč 1,6 %

 [Zdroj: MPSV]

Jak je to v případě invalidního důchodu: Je-li invalidní důchod pro invaliditu prvního stupně vyplácen například ve výši 8 216 korun měsíčně, tvoří ho základní výměra 3 490 korun a procentní výměra 4 726 korun. Od lednové splátky důchodu v roce 2021 se základní výměra tohoto důchodu zvýší o 60 korun na 3 550 korun. Procentní výměra se zvýší o 7,1 procenta, to je o 336 korun [zvýšení se i zde vždy zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru]. Od lednové splátky 2021 tak bude výše tohoto důchodu činit 8 612 korun měsíčně. To znamená, že důchod se celkově zvýší o 396 korun.

Dílčí důchody a souběh penzí

Od ledna 2021 valorizace zvýší rovněž takzvané dílčí důchody. Vyplácená procentní výměra těchto důchodů se zvýší také o 7,1 procenta. Základní výměra se zvýší o poměrnou část z 60 korun, která odpovídá poměru české doby vůči celkově získané době pojištění.

Je-li souběžně vyplácen přímý a pozůstalostní důchod, zvyšuje se procentní výměra každého důchodu o 7,1 procenta své hodnoty, která náleží ke dni zvýšení. Základní výměra náleží při souběhu důchodů pouze jednou a bude zvýšena o 60 korun.

Příklad souběhu výplaty důchodu starobního a vdovského
V prosinci 2020 se vyplácí ve výši: Od lednové splátky 2021 se zvýší takto:
důchod starobní proc. výměra 13 301 Kč důchod starobní proc. výměra na 14 246 Kč

[13 301 + 7,1 %, tj. 945]

zákl. výměra 3 490 Kč

zákl. výměra na 3 550 Kč

[3 490 + 60]

důchod vdovský proc. výměra 2 525 Kč důchod vdovský proc. výměra na 2 705 Kč

[2 525 + 7,1 %, tj. 180]

CELKEM 19 316 Kč CELKEM 20 501 Kč

 [Zdroj: MPSV]

Zvyšují se i příplatky k důchodům

Od lednové splátky 2021 budou automatizovaně zvýšeny v souladu s nařízením vlády č. 382/2020 Sb. i vyplácené příplatky k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem, a příplatky k důchodu účastníků národního boje a některých pozůstalých po nich. Tyto příplatky se zvýší o 7,1 procenta částky příplatku náležející ke dni zvýšení.

Zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, se od ledna 2021 nezvyšuje.

–RED–

1 komentář

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here