Minimální zálohy na sociální pojištění stouply na 2 588 Kč

Minimální zálohy na sociální pojištění OSVČ se od ledna 2021 zvýší na 2 588 Kč, dobrovolné nemocenské pojištění na 147 korun za měsíc. Minimální pojistné pro osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění vzroste na částku 2 482 Kč.