Minimální zálohy na sociální pojištění osob samostatně výdělečně činných [OSVČ] se od ledna 2021 zvýší na 2 588 korun, dobrovolné nemocenské pojištění na 147 korun za měsíc. Minimální pojistné pro osoby dobrovolně účastné na důchodovém pojištění vzroste na částku 2 482 korun.

Výše minimální měsíční zálohy na sociální pojištění u OSVČ se navyšuje každý rok. Částka se odvíjí od průměrné mzdy v národním hospodářství, která dosahuje v roce 2021 částky 35 441 korun. Pro OSVČ to znamená, že se jim v roce 2021 zvyšuje minimální odvod na sociální pojištění ze stávajících 2 544 korun nově na 2 588 korun.

Minimální výše měsíční zálohy na sociální pojištění se od příštího roku navýší také OSVČ podnikajícím na vedlejší činnost [OSVČ v zaměstnaneckém poměru, důchodci, osoby na rodičovské dovolené, studenti, aj.]. Místo stávajících 1 018 korun nově měsíčně odvedou minimální zálohu ve výši 1 036 korun.

Kdy upravit výši zálohy na sociální pojištění

Živnostníci, kteří odvádějí zálohy ve prospěch okresní správy sociálního zabezpečení [OSSZ] i v posledním měsíci v roce, tedy prosinci 2020, upraví novou výši zálohy až od měsíce, kdy podají nebo měli podat přehled o příjmech a výdajích za rok 2020 [jeden měsíc od podání daňového přiznání, pozn. red.].

Obezřetnější podnikatelé si mohou navýšit odvody už od roku 2021 dobrovolně. A to už jen kvůli šesti měsícům v roce 2020, kdy byli kvůli krizi covid od sociálního [i zdravotního] pojištění osvobození v jeho minimální výši. Případný rozdíl pak musí dorovnat právě v přehledu o příjmech a výdajích za rok 2020. OSVČ s vyššími příjmy proto musejí počítat s vyšším nedoplatkem. Ten OSSZ požaduje na svůj účet dorovnat nejpozději do osmi dnů od podání přehledu.

Roste i dobrovolné důchodové pojištění

Od ledna 2021 roste i minimální měsíční výše pojistného na dobrovolné důchodové pojištění ze stávajících 2 439 Kč nově na 2 482 korun. A to v důsledku navýšení minimální výše měsíčního vyměřovacího základu. Splatnost zálohy na důchodové i nemocenské pojištění je od 1. do posledního dne kalendářního měsíce, na který se pojistné platí.

Dobrovolné nemocenské pojištění v roce 2021

Minimální výše platby dobrovolného nemocenského pojištění pro OSVČ se od ledna 2021 navyšuje na 147 korun. Pojistné na nemocenské pojištění se odvíjí od měsíčního vyměřovacího základu procentní sazbou ve výši 2,1 %. Měsíční základ nemocenského pojištění si OSVČ určí svou platbou v rozmezí minimálního a maximálního vyměřovacího základu. V roce 2021 dochází ke zvýšení tohoto minimální měsíčního vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění na 7 000 Kč. Minimální platba pojistného na nemocenské pojištění tak od ledna 2021 činí nově 147 Kč.

„Placení pojistného od ledna 2021 v nižší výši, než je nově stanovené minimum, by znamenalo zánik účasti na nemocenském pojištění,“ upozorňuje Česká správa sociálního zabezpečení na svých stránkách.

Nemocenské pojištění pro OSVČ je splatné od prvního do posledního dne kalendářního měsíce, za který se pojistné platí. V měsíci přihlášení k nemocenskému pojištění je pak pojistné splatné až do konce následujícího kalendářního měsíce.

VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here