Průměrná hrubá mzda učitelů se loni blížila 40 tisícům Kč

Loni pobírali učitelé mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol průměrnou hrubou měsíční mzdu 39 656 korun. Jejich plat odpovídal 109 % průměrné zaměstnanecké mzdy. Vyšší platy měli zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním.