Platové tarify učitelů se od ledna 2021 zvýší o čtyři procenta. Růst platů upravuje nařízení, které včera schválila vláda. Jeho původní verze počítala se zvýšením o devět procent. Školské odbory již oznámili zklamání z ponížení růstu platů.

Podle aktuálních dat Českého statistického úřadu [ČSÚ] loni pobírali učitelé mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol průměrnou hrubou měsíční mzdu 39 656 korun. Plat těchto učitelů tak odpovídal 109 procentům průměrné zaměstnanecké mzdy. Vyšší platy měli zaměstnanci s vysokoškolským vzděláním.

Podle ČSÚ si meziročně učitelé mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol polepšili o více než pět tisíc korun. Plat těchto učitelů tak odpovídal 109 procentům průměrné zaměstnanecké mzdy. Ve srovnání se mzdou ostatních zaměstnanců s vysokoškolským vzděláním to bylo už jen o 71 procent.

Vývoj reálných mezd učitelů v regionálním školství 2012–2019 [rok 2012=100]

  [Zdroj: ČSÚ]

Významný faktor ovlivňující výši průměrné mzdy je i věk a s ním spojená delší doba praxe. Učitelé v regionálním školství mladší 35 let v roce 2019 pobírali v průměru 34,6 tisíce korun. Jejich kolegové starší 55 let vydělávali o osm tisíc korun více.

Peníze pedagogů rostou druhý rok v řadě

Oproti roku 2018 vzrostla průměrná hrubá měsíční mzda učitelů v regionálním školství meziročně o 15 procent. Zatímco učitelé na středních školách vydělávali v průměru měsíčně 41,9 tisíc korun, jejich kolegové v mateřských školách o osm tisíc korun méně.

Dvouciferné meziroční tempo růstu průměrné mzdy učitelů vychází již druhým rokem po sobě. Mezi lety 2017 a 2018 vzrostla jejich průměrná hrubá měsíční mzda na regionální úrovni o jedenáct procent. Za sedm let od roku 2012 pak došlo k nárůstu o více než 50 procent [z 25,7 tis. Kč na cca 40 tis. Kč.].

Mzdy učitelů v regionálním školství rostly mezi lety 2013 až 2017 pomaleji než mzdy všech zaměstnanců v platové sféře. Do roku 2019 byl naopak nárůst dynamičtější u mezd učitelů. Přesto berou učitelé v průměru o 9 tisíc méně než ostatní vysokoškolsky vzdělaní zaměstnanci v platové sféře,“ vysvětluje Alena Hykyšová z oddělení statistiky vzdělávání, zdravotnictví, kultury a sociálního zabezpečení ČSÚ.

Platy učitelů podle regionů

V mezikrajském srovnání učitelských mezd si v roce 2019 vedla nejlépe Praha s průměrnou hrubou měsíční mzdou 42,8 tisíc korun. Naopak nejnižší mzdu dlouhodobě vykazují Zlínský a Olomoucký kraj s 38 tisíci korunami.

Zatímco učitelé v Praze v roce 2019 dosahovali pouze 93 procent hrubé průměrné mzdy všech pražských zaměstnanců, v Karlovarském kraji mzda učitelů představovala 124 procent, v Olomouckém a Zlínském kraji okolo 117 procent průměrné celokrajské mzdy v národním hospodářství.

Největší růst mezd v letech 2012 až 2019 zaznamenali učitelé na základních školách ve věkové kategorii 55 a více let [+16,2 tis. Kč]. Naopak nejnižšího přírůstku se dočkaly učitelky v mateřských školách ve věkové skupině do 34 let [+10,3 tis. Kč].

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here