Z hlediska daní se Británie stane takzvanou třetí zemí

Finanční správa ČR informovala o daňových změnách ve vztahu k Velké Británii, která na přelomu roku odchází z EU. Změny se týkají daně z příjmů i daně z přidané hodnoty. Z hlediska daní se Velká Británie stává takzvanou třetí zemí.