Covid 2021 a Covid Nepokryté náklady nahradí staré programy

Dotační programy Covid 2021 a Covid – Nepokryté náklady zohledňují při posuzování nároku na podporu z nich pokles tržeb minimálně o 50 procent. Covid 2021 kompenzuje náklady na zaměstnance ve výši 500 Kč na den, minimálně pak 1 500 Kč.