Ošetřovné OSVČ se nově vylučuje s kompenzačním bonusem

Ošetřovné za měsíc únor nemohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] nově kombinovat s kompenzačním bonusem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka [za ANO] se souběh podpor vylučuje kvůli navýšení bonusu.