Ošetřovné OSVČ se nově vylučuje s kompenzačním bonusem

275
osetrovne
Foto: Pixabay.com

Ošetřovné za měsíc únor nově nemohou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] kombinovat s kompenzačním bonusem. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka [za ANO] se souběh podpor vylučuje kvůli navýšení bonusu. 

O ošetřovné na dítě do deseti let kvůli uzavřeným předškolním a školním zařízením, nařízené karanténě či izolaci dítěte za měsíc únor žádají živnostníci od pátku 19. března do 19. dubna 2021. Denní sazba podpory za každý den omezení zůstává ve stejné výši. Tedy 400 korun za každý den uzavírky. Novinka je ale nemožnost kombinace ošetřovného pro OSVČ a kompenzačního bonusu, jehož správa a výplata spadá pod Ministerstvo financí [MF ČR].

„Dochází přitom ke změně v tom, že ošetřovné OSVČ už nelze kombinovat s kompenzačním bonusem. Ten se totiž zdvojnásobil a nyní je 1 000 Kč denně,“ vysvětlil důvod nemožnosti souběhu podpor ministr Havlíček.

Nový kompenzační bonus vyplatí úřady zpětně od 1. února

Nemožnost kombinace podpory zjednodušuje systém

Pavel Vinkler z odboru podnikatelského prostředí a obchodního podnikání Ministerstva průmyslu a obchodu [MPO] vysvětlil další důvod novinky, kterou pocítí nejeden živnostník.

Tím, že se výše uvedené programy už nekombinují, dochází k celkovému zjednodušení systému covid dotací,“ vysvětlil.

Podle něj mohou OSVČ nově celou částku 30 tisíc korun dostat v rámci kompenzačního bonusu na základě jedné žádosti z jednoho místa. Tedy od příslušného finančního úřadu.

„A pokud OSVČ na nový kompenzační bonus nedosáhne, může požádat právě o dotaci z programu MPO „Ošetřovné“ pro OSVČ,“ upřesnil.

Praktickou a dobrou zprávou v současné době pak alespoň je, že ošetřovné na dítě získané z dotace MPO je osvobozeno od daně z příjmů fyzických osob. Živnostníci ho tak ve svém daňovém přiznání za rok 2020 do příjmů nezahrnují.

Jak a kdy se započítá covidová podpora do daně z příjmů

Pozor: Ošetřovné za jarní prázdniny nečekejte

Aktuálně mohou OSVČ žádat u MPO o ošetřovné za období od 1. do 28. února 2021. Žádosti úřad přijímá elektronicky nebo poštou. Přičemž online podané žádosti vyřídí pracovníci prioritně. Pokud je žadatel držitelem uznávaného elektronického podpisu, lze podepsanou žádost poslat na email fpmpo20@mpo.cz, do předmětu se uvede „fpuno21“.

Dotaci ve výši 400 korun za den uzavírky dostanou živnostníci i za víkendy a svátky, ovšem s výjimkou týdenních jarních prázdnin.

Hlavní činnost žadatel stále dokládá

Při podávání žádostí OSVČ podle MPO nejčastěji chybují v dokladovosti o tom, že svou živnost vykonávají na hlavní činnost. Často zapomínají přiložit také doklad o karanténě ve škole nebo v zařízení sociálních služeb.

Ošetřovné nedostane společník veřejné obchodní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost, komplementář komanditní společnosti vykonávající činnost pro tuto společnost a dále statutární orgán nebo člen statutárního orgánu obchodní korporace podle zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech [zákon o obchodních korporacích], pokud nedoloží potvrzení o výkonu živnosti na hlavní činnost. A to za celé období, na které o ošetřovné žádá.

Za leden 2021 MPO přijalo 14 926 žádostí o „ošetřovné“ OSVČ v celkové výši 132 439 000 Kč. Z toho 13 901 žádostí za 123 356 000 Kč už schválilo a peníze se vyplácejí žadatelům.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here