ČSÚ: Nejsme schopni říci, kdy bude systém sčítání spuštěn

Online systém Sčítání 2021 byl pár hodin po svém ostrém startu odstaven. Důvodem byla závada na modulu pro vyplňování adres. Ta zapříčinila přehlceni databázových serverů a celkový kolaps systému. Kdy bude systém obnoven, ČSÚ neví.