Sady pro samotestování dokládají OSVČ i ve větším objemu

Nakoupené sady pro samotestování můžou OSVČ i ostatní podnikatelé zdravotní pojišťovně doložit najednou i postupně. Skutečně provedené testy pak vykáží do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém testovali.