Nakoupené sady pro samotestování můžou osoby samostatně výdělečně činné [OSVČ] i ostatní podnikatelé zdravotní pojišťovně doložit najednou i postupně. Skutečně provedené testy pak vykáží vždy do konce měsíce následujícího po měsíci, ve kterém testovali.

Podnikatelé i živnostníci spadající do povinnosti preventivního testování na covid-19 v sedmidenním intervalu můžou nakoupit sady pro samotestování i ve větším objemu. A to na jeden daňový doklad, fakturu. V tom případě zprvu do k tomu ručené aplikace na stránkách www.samotesty-covid.cz, kde je pro každého zaměstnavatele či OSVČ vytvořený jedinečný vstup, nahrají fakturu za nakoupené testovací sady. Poté už jen každý měsíc vykáží reálně provedené testy bez ohledu na termín jejich nákupu. Faktura se nahrává pouze jednou.

Zdravotní pojišťovna každý měsíc po obdržení žádosti o příspěvek na nákup testovacích sad zkontroluje počty zakoupených testů právě podle nahraných účetních dokladů.

Přehledně: Jak mají postupovat při samotestování OSVČ

Bez datové schránky to zkrátka nejde

O příspěvek na nákup testovacích sad žádají firmy i OSVČ vždy přes aplikaci dostupné na stránkách www. samotesty-covid-cz, které vytvořilo všech sedm tuzemských zdravotních pojišťoven k možnosti podávání žádostí. Do aplikace se přihlásí zástupci firem a živnostníků jen s pomocí aktivačního kódu zaslaného zdravotní pojišťovnou do datové schránky. Ti, kteří datovou schránku ještě nemají by si ji měli už kvůli poskytnutí příspěvku založit. A následně o aktivační kód na zmiňovaných webových stránkách v sekci Jak postupovat požádat. Samotné žádosti už se pak pojišťovně nezasílají datovou schránkou, ale vyplněním žádosti na serveru samotesty-covid.cz

První založení datové schránky nic nestojí, požádat o ni může každý na kterémkoli místě označeném Czech POINT. V praxi jde o pobočky České pošty, městské a obecní úřady a ve velkých městech speciálně zřízená kontaktní místa označená modrým nápisem Czech POINT. S pomocí datové schránky je pak OSVČ stejně jako kterákoli jiná osoba povinna komunikovat s úřady a dalšími institucemi. Předávání zpráv je bezplatné a rychlé. Datová schránka v podstatě funguje obdobně jako klasická emailová schránka. Fyzické a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku si o její založení nežádají. Úřady zasílají přístupové údaje do ní automaticky. Ostatní si ji zřizují osobně na všech pobočkách, anebo online formou na této adrese zde.

Pojišťovny dají na samotestování pracovníků až 240 Kč měsíčně

Povinné testování v práci co sedm dnů

OSVČ i firmy se testují každých sedm dnů buď s pomocí zdravotnického pracovníka, nebo i testovací sadou pro laickou veřejnost. K tomu, aby splnily nařízení musí ale testovat jen testy ve výčtu Ministerstva zdravotnictví ČR [MZ ČR]. Jejich aktualizovaný seznam je zde.

Žádosti o příspěvek se zasílají prostřednictvím aplikace na zmiňovaném webu samotesty-covid.cz po uplynutí měsíce, ve kterém živnostník nebo firma své zaměstnance testovala. Zdravotní pojišťovna proplatí nejvýše 60 korun s DPH na jeden test, nejvýše však čtyři testy do měsíce. V žádosti o příspěvek se uvádí kontaktní informace o OSVČ či firmě, údaje o testované osobě, jeho zdravotní pojišťovně. Dále termíny a výsledky provedených testů.

Proplacení samotestů pořízených v zahraničí

Příspěvek z fondů prevence zdravotních pojišťoven získají podnikatelé i na nákup testů v zahraničí. Pro schválení finanční podpory opět doloží daňový doklad o jejich nákupu a cenu přepočtou podle platného kurzu vyhlášeného Českou národní bankou v den nákupu. Pozor, i v tomto případě musí jít o testovací sady, které splňují výjimky vydané MZ ČR, nebo testovací sady povolené Státním ústavem pro kontrolu léčiv [SÚKL].

–VRN–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here