Komerční banka střídá Českou spořitelnu v Garančním systému FT

Garanční systém finančního trhu uzavřel s Komerční bankou rámcovou dohodu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů na další čtyři roky. Od roku 1994 vyplatil Fond pojištění vkladů náhrady za více než 45,7 miliardy korun.