Komerční banka střídá Českou spořitelnu v Garančním systému FT

445
Komercni
Foto: FinTag.cz

Garanční systém finančního trhu [GSFT] uzavřel s Komerční bankou [KB] rámcovou dohodu na zajištění výplaty náhrad pohledávek z vkladů na další čtyři roky. Před KB tuto službu zajišťovala Česká spořitelna [ČS]. Od roku 1994 vyplatil Fond pojištění vkladů náhrady ve 22 případech za více než 45,7 miliardy korun.

Pokud Česká národní banka [ČNB] oznámí platební neschopnost některé z bank, stavebních spořitelen nebo družstevních záložen, předá Garanční systém finančního trhu podklady a prostředky k provedení výplaty náhrad vkladů takzvaně vyplácející bance. Doposud jí byla ČS, nově ji nahradí KB.

Komerční banka uspěla v zadávacím řízení

Rámcovou dohodu nově uzavřel GSFT s KB. Kontrakt je výsledkem zadávacího řízení, které Garanční systém realizoval na přelomu let 2020 a 2021. Účinnosti dohoda nabyla 20. dubna 2021, kdy skončila stávající rámcová dohoda s Českou spořitelnou. Od 20. dubna je tak KB připravena na pokyn Garančního systému prostřednictvím svých poboček provést výplatu náhrad vkladů. To, pokud by v budoucnu došlo k neschopnosti některé z bank, stavebních spořitelen či družstevních záložen dostát svým závazkům. Naposledy se tomu stalo v roce 2016, kdy Garanční systém vyplatil klienty ERB bank, a.s. Plnění skončilo v druhé polovině října roku 2019. Nárok na výplatu náhrad vkladů mělo tehdy 5 412 klientů této banky, kteří měli dohromady pojištěné vklady ve výši 3,53 miliard korun.

Platí, že v těchto případech si klienti zkrachovalé instituce mohou vyzvednout náhradu za své vklady až do výše ekvivalentu 100 000 EUR již za sedm pracovních dní. Výplatu však nedostanou žadatelé ihned. Vyplácející banka na to má od zahájení výplaty až tři roky. Na vybrané pobočky vyplácející banky klienti doručí potřebné dokumenty [u fyzických osob postačí platný doklad totožnosti, pozn. red.]. Výplata se provádí bezhotovostně na zvolený účet vedený v ČR nebo i v hotovosti. Nově bude umožněno zažádat si o výplatu náhrady také korespondenčně, a to zasláním vyplněného formuláře s úředně ověřeným podpisem.

Klienti zkrachovalé finanční instituce budou o zahájení výplaty náhrad vkladů nově informováni i dopisem zaslaným na adresu trvalého bydliště klienta vedenou v evidenci dané finanční instituce. V dopise banka specifikuje způsob vyplácení a výši základní náhrady, na kterou má klient nárok.

GSFT vede Dušan Hradil

Na začátku letoška skončilo funkční období předsedy správní rady Garančního systému finančního trhu Dušana Hradila a člena správní rady Radka Urbana. Ministryně financí Alena Schillerová [za ANO] proto 7. ledna 2021 prodloužila jejich funkce o dalších pět let.

Staronový předseda správní rady Garančního systému Dušan Hradil je také ředitelem odboru Finanční trhy na Ministerstvu financí České republiky [MF ČR]. Radek Urban, který zůstává členem správní rady GSFT, je ředitelem odboru restrukturalizace ČNB.

Správní rada Garančního systému je pětičlenná a skládá se ze dvou zaměstnanců ČNB, dvou zaměstnanců MF ČR a jednoho člena jmenovaného na návrh České bankovní asociace [ČBA]. Členové jsou jmenováni ministrem financí na období pěti let a to i opakovaně. Seznam členů správní rady je k nahlédnutí zde.

„Správní rada je nejvyšším orgánem Garančního systému. Kromě dohledu nad jeho fungováním je jedním z úkolů správní rady také jmenování tříčlenné výkonné rady, která je složena ze zaměstnanců Garančního systému,“ vysvětlila ředitelka Garančního systému finančního trhu Renáta Kadlecová.

Garanční systém v současné době neprovádí žádnou výplatu náhrad vkladů za zkrachovalou banku, záložnou nebo stavební spořitelnou.

–RED–

KOMENTÁŘ

Please enter your comment!
Please enter your name here