Obchod Česka s Británií komplikují cla i odklady vyclení

Obchod České republiky s Británií podkopávají i cla na produkty, které nejsou celé vyrobené v EU. Prohlášení o původu zboží přitom musí exportéři získat od svých dodavatelů do konce letošního roku.